Kursusmaterialer

Materialer fra GFK-kursus "Demokrati og demokratisk dannelse i en krisetid - I en verden i stadig forandring", afholdt d.11-12 november 2017

 

1. Samfundsfag med nye læreplaner, demokratisk medborgerskab og justeret skriftlig og mundtlig prøve v. Bent Fischer (link)

2. Demokratiske problemer v. Frederik Stjernfelt (link)

  • Det virker bedragerisk let at definere demokrati - folke-styre. Men det skjuler en række problemer, der også historisk har været med til at give demokrati mange varianter. Hvordan kan et styre repræsentere folket? Hvor stærk en stat kræver det at have demokrati? Hvad forudsætter demokrati ud over kontrollerede, fair valghandlinger? Hvad hindrer disse valghandlinger i helt eller delvis at afmontere demokrati? Frihed og sikkerhed: hvis sikkerhed er det første politiske gode, hvad så med demokratiets frihed? Hvilken indflydelse kan religion have i demokratier? Kan multikultur være farligt for demokrati? Bør ytrings- og trosfrihed begrænses af hensyn til demokratiet?

3. Hvordan kan vi forstå aktuelle demokratiske udfordringer? v. Signe Blaabjerg Christoffersen & Ditte Maria Brasso Sørensen (link)

  • Den igangværende gymnasiereform har øget fokus på demokratisk dannelse. Men hvad kendetegner en god demokratisk borger? For os at se, indebærer det, at man kan dechifrere nyhedsstrømmen og forstå og debattere underliggende demokratiske problematikker. Som et redskab hertil præsenterer vi et analytisk framework til brug i undervisningen, og vi viser, hvordan det kan anvendes på en række aktuelle globale, nationale og lokale demokratiske udfordringer.

4. Cybervåben og den demokratiske proces v. Kasper Aagard Pedersen. (link)

  • Efterretningstjenester verden over advarer igen og igen om cybervåben, der truer den demokratiske proces og som ofte udmønter sig i reelle angreb; se blot sidste års valgkamp i USA. Kritisk infrastruktur er også under belejring fra cybervåben, hvor bl.a. FBI sammenligner cyberkrigsførelsens potentiale med atomvåben. Meget tyder altså på, at vi står over for noget, der fundamentalt ændrer den måde stater fører krig på. Dette oplæg vil derfor undersøge, om det teknologiske skifte fra mere konventionel krigsførelse til cyberkrig også vil have konsekvenser for verdensordenen og i så fald hvilke.

5. Demokrati, politikere og medborgerskab. Om unges politiske engagement, politisk kultur og det digitale (link) v. Johannes Andersen

6. Fremtidens demokrati er involverende v. Uffe Elbæk. (link)

  • Historien viser, at vores demokratiske organisering og politiske kultur altid har været til forhandling. Sådan er det også i dag. Og det er helt naturligt. Som fællesskab har vi nemlig en lang og stolt tradition for at forny, forbedre og forandre demokratiet til det bedre, så alle borgere har mulighed for at påvirke det samfund, de selv er en del af. Uffe Elbæk udfolder Alternativets vision om at videreudvikle det repræsentative demokrati til et involverende demokrati og skabe en ny, åben og mere involverende politisk kultur.

7. Globalt lederskab v. Steen Hildebrandt (link)

  • De nationale demokratier i krise? Verden i krise? Kan de lokale demokratier håndtere de globale udfordringer og muligheder? Er FN’s verdensmål en vej til øget globalt lederskab? En aften i august måned i år havde det vigtigste indslag i en TV-avis overskriften: Et hovedtema i dansk politik i efteråret 2017 bliver topskattelettelser. Samtidig hober de globale problemer sig op, når det fx handler om migration, klima, sundhed, fattigdom og fødevarer. I marts måned i år fremlagde den danske regering en plan for implementering af FN’s verdensmåle. En overskrift i planen lød: Danmark – generelt i hus med verdensmålene. Verdensmålene handler om solidaritet på tværs af kontinenter og generationer. Et hovedprincip i verdensmålene er: Leave no one behind. Ingen er i hus, før alle er i hus.

8.a Christian Albert Larsen: "Etnisk diversitet, indvandring og opbakning til velfærdspolitik" (link)

8.b. Chapter 3: European Welfare Nationalism: A deliberative forum study in five countries (link)

 

 

Oplægsholdernes Power Points fra Jubilæumskonferencen afholdt d.10-11 november 2016 kan downloades nederst på denne side.

  • Udviklingskurser afviklet af FALS:

  • Materiale fra FIP (Faglig udvikling i praksis), efteråret 2015:

  • Samfundsfag.dk:

    • Som medlem af FALS har du gratis adgang til Forlaget Columbus' opslagsværk samfundsfag.dk. Det kræver blot at du har en bruger i deres webshop. Du bruger brugernavn og kode herfra til at logge ind i toppen af FALS' hjemmeside. Når du er logget ind kan du klikke på en knap i hjørnet, der tager dig automatisk videre til opslagsværket.

Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.