Demokrati og demokratisk dannelse i en krisetid - I en verden i stadig forandring

De vestlige demokratier, der har bidraget med en historisk stabilitet og velstandsudvikling for deres borgere, befinder sig nu i en brydningstid. Dette kommer ikke mindst til udtrykt ved, at ytringsfrihed og frie medier nu udfordres af det postfaktuelle samfund, hvor værdien af sandhed og faktuelle oplysninger igen og igen anfægtes. Dette understreger blot vigtigheden af uddannelse og af, at kommende generationer sikres evnerne til selv kritisk at vurdere rigtigheden af oplysninger samt evnen til at indgå kritisk i dialog i en tid, hvor sandhedsværdien igen og igen må tages til overvejelse. Her må nogle fag siges at have en særlig forpligtigelse; ikke mindst historie og samfundsfag.  

2016 var samtidig året, hvor der blev vedtaget en ny gymnasiereform. Herigennem blev fokus på den demokratiske dannelse øget og ikke mindst for centrale dannelsesfag som samfundsfag og historie rejser der sig – i den nuværende historiske kontekst – en række spørgsmål om, hvordan den demokratiske dannelse bedst understøttes i undervisningen. Sjældent har relevansen af disse spørgsmål været mere selvindlysende, hvorfor det virker naturligt i 2017 at rette fokus mod ”Demokrati og demokratisk dannelse i en krisetid”. 

Dette er baggrunden for, at vi i år slår dørene op for det fjerde decemberkursus på Hasseris Gymnasium. Vi håber, at I vil dele vores begejstring over de oplægsholdere og paneldeltagere, der har valgt at takke ja til vores invitation samt at vedlagte program lever op til jeres forventninger. 

 

Vi håber at se mange af jer på Hasseris Gymnasium i Aalborg til december.

Casper Døssing & Jacob Jepsen Pedersen 
cd@hasseris-gym.dk / ja@hasseris-gym.dk 

Rejsekursus til Argentina og Bolivia er aflyst.

KS:kursus: Reform og reformation

Beskrivelse: FALS, Religionslærersforeningen- og Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF udbyder den 30. januar 2018 et KS-kursus om de ’reformerede’ læreplaner i Kultur- og samfundsfag 2017, samt ”Reformationen 1517–2017”.Program: 

9.00 Morgenmad.

9.30 Velkommen og præsentation af kursusprogram.

9.45 Gruppearbejde: Hvordan gøres faget anvendelsesorienteret?

10.45 Pause

11.00 10 spørgsmål til fagkonsulenterne om KS

12.00 Frokost.

12.45 Luther og Velfærdsstaten. Jørn Henrik Petersen, professor i Social Videnskab.

13.45 Pause.

14.00 Luther, demokrati og menneskerettigheder 1517 — 2017. Jens André Herbener. Mag.art. i religionsvidenskab og semitiske sprog.

15.00 Afrunding tak for i dag.

Sted: Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Vi lægger vægt på, at man som deltager byder ind med erfaringer fra og ideer til, hvordan de nye læreplaner bedst sættes i spil ude på de enkelte skoler. I den forbindelse sender vi inden kurset et oplæg til debat ud til alle deltagere.

 

For yderligere information, kontakt: Jens Peter Larsen (JPL_Larsen@yahoo.dk), Kirsten Falkesgaard Slot (ks@svendborg-gym.dk), Lasse Taagaard Jensen (LJE@NGHF.DK)

 

Venlig hilsen de faglige foreninger i samfundsfag, religion og historie.

Dato: 30/1 2017

Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61 7100 Vejle.

Pris 800 kr.

Tilmeldingsfrist 7/12 2017. (Tilmedlingen er bindende)

Arrangør: Foreningen Af Lærere i Samfundsfag, Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF og Historielærerforeningen for gymnasiet og HF.

Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.