Velkommen til FALS' hjemmeside

KOMMENDE BEGIVENHEDER:

Demokrati og demokratisk dannelse i en krisetid

De etablerede politiske strukturer udfordres af vælgerne, hvorved, at den nationale, regionale og globale udvikling er mindre forudsigelig end tidligere. Det afspejler sig fx i målinger, der indikerer en historisk tillidskløft imellem vælgere og politikere. Regionalt ses et EU, der efter BREXIT søger efter en vej frem, hvor EU i større grad bliver befolkningens projekt. Og internationalt ved uvisheden om, hvorvidt en ændret amerikansk udenrigspolitik vil føre til et verdenssamfund, der i højere grad end tidligere er præget af aktørers egeninteresse og ved anti-demokratiske strømninger. De vestlige demokratier, der har bidraget med en historisk stabilitet og velstandsudvikling for deres borgere, befinder sig i en brydningstid. Dette kommer ikke mindst til udtrykt ved, at ytringsfrihed og frie medier nu udfordres af det postfaktuelle samfund, hvor værdien af sandhed og faktuelle oplysninger igen og igen anfægtes. 

Kurset er arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag (FALS) & Historielærerforeningen, Nordjylland

Det løber fra d. 11/12 til d.12/12 2017, på Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg.

Kurset er FALS årlige generalforsamlingskursus og foreningens generalforsamling bliver afholdt her d.11.12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i "Foreningen af lærere i samfundsfag" (FALS)

Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 5, mandag d.11. december 2017 kl. 18.30 på Hasseris gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg. 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning (bilag omdeles)

3. Kassernes beretning (bilag omdeles)

- Regnskab for 2016 - 2017

- Budget for 2017 - 2018

4. Samfundsfagsnyt i fremtid (bilag)

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Forlaget Columbus regnskab og aktiviteter

9. Eventuelt

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Såfremt man som medlem ønsker at deltage i generalforsamlingen, men ikke selve kurset, er man naturligvis også velkommen til middagen. Det kræver blot en særskilt tilmelding. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Rejsekursus til Argentina og Bolivia

FALS arrangerer i samarbejde med Jesper Hannibal rejser et rejsekursus til Argentina og Bolivia. Der arrangeres møder med NGO’er, politikere, myndigheder, indianere NGO, sigt af aktuel og historisk interesse mf. Interesserede kan lave en forhåndstilmelding til undertegnede på joergen@fals.info. Der tages forbehold for de præcise datoer og prisen. Der er en begrænsning på deltagerantallet og man skal være opmærksom på at der bl.a indgår bjergvandring og overnatning i det fri i programmet. Ressourceperson på turen vil være lærebogsforfatter og Sydamerika ekspert Niels Boel.  Kurset finder sted fra d.17.3 til d.30.3 2018

KS Kursus: Kultur og Samfundsfag efter reformen ideer og erfaringer.

 Kurset vil give ny inspiration til lærerne i faget gennem oplæg fra fagkonsulenterne i Samfundsfag, Historie og Religion om den nye læreplan i KS. Desuden vil professor Jørn Henrik Petersen holde et oplæg om de værdier og normer der ligger til grund for velfærdsstatens opbygning. Endelig vil en integrationskonsulent holde oplæg om integrationsproblemer og kultursammenstød i Århus kommune.

Hvorfor melde mig ind?
Hvorfor melde mig ind?

Du får...

  • SamfundsfagsNYT 4 gange årligt med faglig inspiration
  • En regionsrepræsentant tæt på din skole
  • Rabat på FALS' kurser
  • Første års medlemsskab gratis
  • Gratis adgang til opslagsværket samfundsfag.dk

Og sidst, men ikke mindst, bidrager du til arbejdet for vores fag og kvaliteten i dit arbejdsliv.

Klik her og udfyld formularen - så betaler vi det første år.

Er du flyttet eller vil du udmeldes?
Er du flyttet eller vil du udmeldes?

Vil du informere os om at du er flyttet, eller ønsker du at melde dig ud af foreningen? 

Så klik her og udfyld formularen.

Forlaget Columbus
Forlaget Columbus
Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.