Kommende begivenheder

At danne et demokrati? FALS generalforsamlingskursus 2020

Corona-situationen betyder, at FALS-bestyrelsen i år har valgt at holde generalforsamlingskurset på en enkelt, indholdsmættet dag. Kurset bliver en bouillonterning af workshops og oplæg, som vil give deltagerne en faglig smagsoplevelse og konkret inspiration til undervisningen. Deltagerne vil desuden få muligheden for at deltage i debatten om fagets fremtid og dermed bidrage til at sætte kursen for bestyrelsens arbejde. 

Alt er Coronasikret, så det eneste, du som medlem skal gøre, er at tilmelde dig, så sørger vi for at guide dig og dine kolleger sikkert gennem dagen. Programmet er stadig ”in the making”, fordi det er blevet ændret på grund af Corona-situationen. Derfor kan ændringer stadig forekomme. 

Program: 

 • 8:30 - 9:30: Morgenmad
 • 8:50 - 9:00: Velkomst
 • 9:00-10:00: Mød vores nye fagkonsulent, Ditte Nørtoft Nielsen, og hør, hvad hun tænker om fag, undervisning og meget andet. 
 • 10:00-11:00: Workshops 

  • a) Hvad er samfundsfags rolle i et professionsrettet HF, herunder både samfundsfag B og KS? (afvikles af Mikkel Pedersen)
  • b) Hvordan underviser vi i forholdet mellem aktør og struktur? (afvikles af Morten Hansen Thorndal)
  • c) Hvordan organiserer vi det nye grundforløb og undervisningen derefter? (afvikles af Lene Nibuhr Andersen og Marie Louise Bach)

 • 11.00-11.15: Pause
 • 11:15-12:00: Hvad gør vi med alle de elever, der vælger samfundsfag? Den tidligere rektor på Rungsted Gymnasium og fortsat aktive debattør, Mogens Hansen, tager som ordstyrer i denne debat udgangspunkt i sin nyligt gennemførte medborgerskabsundersøgelse blandt unge og lærere i bl.a. Danmark, Norge og Storbritannien. Jens Folke Harrits, lektor på Odder Gymnasium, Linda Petersen, formand for FALS og lektor på Rosborg Gymnasium og Mikkel Pedersen (Tønder Gymnasium) vil debattere, hvad eleverne skal kunne, når de forlader gymnasieskolen. Skal de f.eks. kunne læse statskundskab eller være gode medborgere? Hvad er en god medborger? Og skal de nødvendigvis alle have samfundsfag A? Disse spørgsmål er blot nogle, som vil blive debatteret sammen med salen. 
 • 12:00-13:00: Frokost og generalforsamling
 • 13:00-14:00: Oplæg fra og debat mellem Jørgen Albæk Jensen og Henning Thiesen (formand, DJØF) med udgangspunkt i udgivelsen “Når embedsmænd lovgiver”.  Igennem denne time, vil vi høre om, hvad der sker, når der laves rammelove som giver embedsmændene friere hænder til at udforme lovgivningen selv. Herunder vil oplægsholderne debattere den demokratiske styrke/svaghed i, at regeringen ansætter særlige rådgivere. 
 • 14:00-14:45: Svend Erik Skaaning, (Aarhus Universitet): Dansk demokrati i komparativt perspektiv.
 • 14:45-15:00: Kaffe og kage 
 • 15:00-16:00: Oplæg og debat om teknologiens udfordringer for den demokratiske samtale. Samtale mellem Lisbeth Knudsen og Camilla Mehlsen.

 

Indkaldelse til Generalforsamling i FALS 2020

Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §5, fredag den 23. oktober 2020 kl. 12:00 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (bilag omdeles)
 3. Kassererens beretning, regnskab for 2019-20 og budget for 2020-21 (bilag omdeles)
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Forlaget Columbus’ regnskab og aktiviteter
 8. Eventuelt. 

I anledning af årets generalforsamling inviterer FALS alle deltagende FALS-medlemmer til Generalforsamling. Deltagelse er gratis for alle FALS-medlemmer, men kræver særskilt tilmelding, også selvom man ikke deltager på kurset. Tilmelding til kurset såvel som GFK kan ske via FALS’ hjemmeside fals.nu. Vi opfordrer kandidater til bestyrelsesposter om at meddele dette på forhånd til bestyrelsens formand, Linda Petersen, på linda@fals.info, men det er muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen. Vi gør opmærksom på, at der er begrænsede pladser pga. Coronarestriktioner, men at Generalforsamlingen livestreames via facebooksiden. 

Der tages forbehold for at regeringens restriktioner ændres, således at vi har mulighed for at flytte generalforsamlingen enten til et andet sted eller ændre denne til virtuel, hvis situationen kræver det. 

 

Det praktiske om generalforsamlingen og kurset

Kurset foregår fredag den 23. oktober 2020 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg. Bindende tilmeldingsfrist er 1. oktober kl. 12.00.

Pris: 1.500 kr. men deltagelse i generalforsamlingen alene er gratis.

Tilmeld dig lige her...

Indbydelse til seminar

Holstebro 21. september 2020

Kære alle FALS-medlemmer 

Foreningen AF Lærere i Samfundsfag (FALS) og samfundsfagsgruppen på Holstebro Gymnasium og HF vil hermed gerne invitere jer til et kollegaseminar den 17. november kl. 16 –20. Vi har været så heldige at få professor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet,

Peter Viggo Jakobsen

til at komme til Holstebro Gymnasium og HF og holde foredrag for os samfundsfagslærere i Vest- og Midtjylland. Han vil tale om Danmarks sikkerhedspolitik klemt mellem stormagterne. I er dog også meget velkomne til at stille spørgsmål, hvilket I meget gerne må tænke over hjemmefra. 

Arrangementet starter i lokale 426, som er vores auditorium op ad trappen lige over for indgangen. Her kan vi sikre alle behørig coronaafstand, og så længe vi sidder ned, kan vi godt være op mod 100 personer. Vi er dog nødt til at tage højde for coronarestriktionerne til den tid, og det kan jo være, at vi er nødt til at begrænse antallet af deltagere til fx 50 personer. Så skynd jer at melde jer til efter først-til-mølle- princippet! Tilmelding sker til Pia Vogel, pv@hogym.dk. Deadline er 23. oktober 2020.

Programmet for eftermiddagen:

 • 16 – 16.45: Peter Viggo Jakobsen: Danmarks sikkerhedspolitik i en ny verdensorden
 • 16.45 – 17.30: Spørgsmål fra FALS-medlemmer til Peter Viggo Jakobsen
 • 17.30 – 17.45: Pause 
 • 17.45 – 18.15: Regionalt FALS-møde: Hvordan kan vi støtte hinanden og lave bedre samfundsfagsundervisning i Nordvestjylland?
 • 18.15 – (20?): Middag og kollegial komsammen

FALS betaler for seminariet og Holstebro Gymnasium og HF står for beværtningen.

Vi håber, at I ved at komme vil bakke op om FALS' fremragende ide om at støtte et regionalt arrangement i Nordvestjylland :)!

Velkommen til! Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen

Samfundsfagsgruppen på Holstebro Gymnasium og HF

 

The End of Europe?

The End of Europe?

Mandag d. 7/12-2020 på Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg.

Program:

09.00-09.50: Enhed og splittelse i europæisk ånds- og identitetshistorie v. Adam Holm i samtale med Frederik Stjernfelt og Uffe Østergaard.

10.10-11.00: Europæiske perspektiver I

 • Kampen om Centraleuropa v. Vibe Termansen
 • Tyskland i Europa efter Murens fald v. Peter Nedergaard
 • Religion i Europa: Udfordring eller samlingspunkt? v. Lene Kühle

11.10-12.00: Europæiske perspektiver II

 • Europavisioner - før og nu v. Thorsten Borring
 • Europa, populisme og det yderste højre v. Manni Crone
 • Kontinuitet og brud i kristendommen fra oldkirken til i dag v. Martin Schwarz Lausten 

12.00-13.45: Frokost og fagkonsulenter

13.45-14.35: Is there a European Culture confronting Islam? v. Olivier Roy

14.55-16.20: Hvad er status på det europæiske projekt? v. ordstyrer Clement Kjersgaard og med deltagelse af Uffe Ellemann-Jensen, Mogens Lykketoft, Per Stig Møller og Villy Søvndal

16.40-18.00: Årets overraskelse

18.00-19.00: Middag

19.00-20.00: Fremtidens Europa - stormagt, amerikansk vasal eller kampplads for kinesisk-amerikansk rivalisering? v. Peter Viggo Jakobsen

Læs et mere udførligt program her...

Deltagergebyr: 2.250,-

Tilmelding og henvendelser om programmet sker til: ja@hasseris-gym.dk

Hvorfor melde mig ind?
Hvorfor melde mig ind?

Du får...

 • SamfundsfagsNYT 4 gange årligt med faglig inspiration
 • En regionsrepræsentant tæt på din skole
 • Rabat på FALS' kurser
 • Første års medlemsskab gratis
 • Gratis adgang til opslagsværket samfundsfag.dk

Og sidst, men ikke mindst, bidrager du til arbejdet for vores fag og kvaliteten i dit arbejdsliv.

Klik her og udfyld formularen - så betaler vi det første år, herefter er prisen 350,00 kr årligt.

Er du flyttet eller vil du udmeldes?
Er du flyttet eller vil du udmeldes?

Vil du informere os om at du er flyttet, blevet pensiont eller ønsker du at melde dig ud af foreningen? 

Så klik her og udfyld formularen.

FALS indlæg i debatten om Samfundsfag i STX

Læs - Undervisningsministeren vil justere studieretningerne i gymnasiet forat få flere elever til at vælge tre sprogfag. En løsning på elevernes manglendesprogkundskaber kunne være et samarbejde mellem de forskellige fag, som devælger til, skriver engelsk- og samfundsfagslærerne. (af: Af Bodil Hogwü Nielsen og Linda Bettina PetersenHhv. formand for Engelsklærerforeningen for STX og HF og formand for FALS Foreningen afLærere i Samfundsfag)

Læs: Samfundsfag i gymnasiet er et godt og studieforberedende valg v.Linda Bettina Petersen,  formand for FALS)

Klik for at downloade indlæg.

 

 

Forlaget Columbus
Forlaget Columbus
Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.