Kommende begivenheder

Medborgerskab – et kursus

Demokrati og medborgerskab skal aldrig tages for givet. Begge er ting man kan forholde sig til teoretisk, men som først rigtigt gælder når det leves i praksis. Det blev helt tydeligt ved den aktuelle covid-19-krise. Pludselig blev vigtigheden af stærkt civilsamfund og en velfungerende stat meget tydelig. Og det blev tydeligt at de lande der havde dette inden krisen, klarede sig bedre under og efter. 

Udfordringen er naturligvis at det er noget der skal læres først. Hver tid og hvert samfund skal komme med deres svar til hvordan man kan ruste sine borgere til at være aktive medborgere.

Kurset er for samfundsfagslærere og andre der ønsker at undervise i medborgerskab. Dagen er til dig der ønsker en grundig indføring i begrebets mange aspekter og få inspiration til din undervisning. I løbet af dagen vil følgende blive behandlet:

 • En introduktion til begrebet medborgerskab 
 • Gennemgang af centrale aspekter ved medborgerskab – fx hvordan man kan styrke det i praksis 
 • Eksempler på hvor man ser medborgerskab i praksis 
 • En analyse af hvilke udfordringer medborgerskabet står over for i dag og hvad man kan gøre ved det. 
 • Inspiration til hvordan man kan bruge medborgerskab som en rød tråd i undervisningen og få sine elever til selv at engagere sig. 

 • Tid: Tirsdag den 22. september 2020
 • Sted: KVUC, Vognmagergade 8, København
 • Pris: kr. 1.200

MELD DIG TIL LIGE HER...

Tentativt program

 • 09.00 – 09.30: Ankomst og registrering
 • 09.30 – 09.45: Velkomst og præsentation af undervisningsportalen medborgere.dk
 • 09.45 – 11.00: Introduktion til begrebet medborgerskab ved lektor Per Mouritsen.
 • 11.00 – 11.15: Pause
 • 11.15 – 12.30: Senmodernitet, velfærdsstat og samfundssind. Er der sket en ændring i danskernes holdning til medborgerskab? Hvorvidt har de senmoderne danskere samfundssind, og hvordan forholder vi os til rettigheder og pligter? Ved Lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, Morten Frederiksen
 • 12.30 – 13.30: Frokost
 • 13.30 – 14.30: Unge og fællesskaber. Hvad er samfundsengagement? Ved Olivia Orlandi Grant og Mette Gadegaard fra Ungdomsbureauet 
 • 14.30 – 15.15: Styrker eller forstyrrer den digitale infrastruktur medborgerskabet? Medborgerskabets rammer var tænkt fysisk – det fysiske møde mellem folk. Hvad sker der når de fysiske rammer i stigende grad bliver digitalt styret? Camilla Mehlsen, rådgiver med speciale i digital medieadfærd og uddannelse. Journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet.
 • 15.15 – 15.30: Pause og kage
 • 15.30 – 16.15: Medborgerskab i undervisningen ved Lakshmi Siggurdsson. Hvordan underviser man i medborgerskab? 
 • 16.15 – 16.30: Afrunding

Hjemmesiden medborgere.dk

Til kurset – eller er det omvendt – hører også en hjemmeside, medborgere.dk. Den er bygget op omkring artikler, videoer og links.

Vi er langt fra færdige. Der er tale om et ”work in progress”. Men vi håber at hjemmesiden allerede kan bruges som den foreligger. Og vi modtager meget gerne råd til forbedringer, men også forslag til artikler, arbejdsøvelser mv.

Hvis du vil høre mere om konferencen eller hjemmesiden eller har forslag til sidstnævnte må du endeligt skrive eller ringe til os.


Bedste hilsner

Søren Backer Lindgren (SN@kvuc.dk, tlf. 5157 9717), Toke Lehmann (lehmann.toke@gmail.com, tlf. 6086 7672) og Jonas Uhrskov (ju@kvuc.dk, tlf. 2992 1789)

At danne et demokrati? FALS generalforsamlingskursus 2020

Corona-situationen betyder, at FALS-bestyrelsen i år har valgt at holde generalforsamlingskurset på en enkelt, indholdsmættet dag. Kurset bliver en bouillonterning af workshops og oplæg, som vil give deltagerne en faglig smagsoplevelse og konkret inspiration til undervisningen. Deltagerne vil desuden få muligheden for at deltage i debatten om fagets fremtid og dermed bidrage til at sætte kursen for bestyrelsens arbejde. 

Alt er Coronasikret, så det eneste, du som medlem skal gøre, er at tilmelde dig, så sørger vi for at guide dig og dine kolleger sikkert gennem dagen. Programmet er stadig ”in the making”, fordi det er blevet ændret på grund af Corona-situationen. Derfor kan ændringer stadig forekomme. 

Program: 

 • 8:30 - 9:30: Morgenmad
 • 8:50 - 9:00: Velkomst
 • 9:00-10:00: Mød vores nye fagkonsulent, Ditte Nørtoft Nielsen, og hør, hvad hun tænker om fag, undervisning og meget andet. 
 • 10:00-11:00: Workshops 

  • a) Hvad er samfundsfags rolle i et professionsrettet HF, herunder både samfundsfag B og KS? (afvikles af Mikkel Pedersen)
  • b) Hvordan underviser vi i forholdet mellem aktør og struktur? (afvikles af Morten Hansen Thorndal)
  • c) Hvordan organiserer vi det nye grundforløb og undervisningen derefter? (afvikles af Lene Nibuhr Andersen og Marie Louise Bach)

 • 11.00-11.15: Pause
 • 11:15-12:00: Hvad skal vi med alle de elever, som har samfundsfag A? Den tidligere rektor på Rungsted Gymnasium og fortsat aktive debattør, Mogens Hansen, tager som ordstyrer i denne debat udgangspunkt i sin nyligt gennemførte medborgerskabsundersøgelse blandt unge og lærere i bl.a. Danmark, Norge og Storbritannien. Jens Folke Harrits, lektor på Odder Gymnasium, Linda Petersen, formand for FALS og lektor på Rosborg Gymnasium og Mikkel Pedersen (Tønder Gymnasium) vil debattere, hvad eleverne skal kunne, når de forlader gymnasieskolen. Skal de f.eks. kunne læse statskundskab eller være gode medborgere? Hvad er en god medborger? Og skal de nødvendigvis alle have samfundsfag A? Disse spørgsmål er blot nogle, som vil blive debatteret sammen med salen. 
 • 12:00-13:00: Frokost og generalforsamling
 • 13:00-14:00: Oplæg fra og debat mellem Jørgen Grønnegaard Christensen og Henning Thiesen (formand, DJØF) med udgangspunkt i udgivelsen “Når embedsmænd lovgiver”.  Igennem denne time, vil vi høre om, hvad der sker, når der laves rammelove som giver embedsmændene friere hænder til at udforme lovgivningen selv. Herunder vil oplægsholderne debattere den demokratiske styrke/svaghed i, at regeringen ansætter særlige rådgivere. 
 • 14:00-14:45: Svend Erik Skaaning, (Aarhus Universitet): Dansk demokrati i komparativt perspektiv.
 • 14:45-15:00: Kaffe og kage 
 • 15:00-16:00: Oplæg og debat om teknologiens udfordringer for den demokratiske samtale.

 

Indkaldelse til Generalforsamling i FALS 2020

Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §5, fredag den 23. oktober 2020 kl. 12:00 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (bilag omdeles)
 3. Kassererens beretning, regnskab for 2019-20 og budget for 2020-21 (bilag omdeles)
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Forlaget Columbus’ regnskab og aktiviteter
 8. Eventuelt. 

I anledning af årets generalforsamling inviterer FALS alle deltagende FALS-medlemmer til Generalforsamling. Deltagelse er gratis for alle FALS-medlemmer, men kræver særskilt tilmelding, også selvom man ikke deltager på kurset. Tilmelding til kurset såvel som GFK kan ske via FALS’ hjemmeside fals.nu. Vi opfordrer kandidater til bestyrelsesposter om at meddele dette på forhånd til bestyrelsens formand, Linda Petersen, på linda@fals.info, men det er muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen. Vi gør opmærksom på, at der er begrænsede pladser pga. Coronarestriktioner, men at Generalforsamlingen livestreames via facebooksiden. 

Der tages forbehold for at regeringens restriktioner ændres, således at vi har mulighed for at flytte generalforsamlingen enten til et andet sted eller ændre denne til virtuel, hvis situationen kræver det. 

 

Det praktiske om generalforsamlingen og kurset

Kurset foregår fredag den 23. oktober 2020 på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg. Bindende tilmeldingsfrist er 1. oktober kl. 12.00.

Pris: 1.500 kr. men deltagelse i generalforsamlingen alene er gratis.

Tilmeld dig lige her...

The End of Europe?

The End of Europe?

Mandag d. 7/12-2020 på Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg.

Program:

09.00-09.50: Enhed og splittelse i europæisk ånds- og identitetshistorie v. Adam Holm i samtale med Frederik Stjernfelt og Uffe Østergaard.

10.10-11.00: Europæiske perspektiver I

 • Kampen om Centraleuropa v. Vibe Termansen
 • Tyskland i Europa efter Murens fald v. Peter Nedergaard
 • Religion i Europa: Udfordring eller samlingspunkt? v. Lene Kühle

11.10-12.00: Europæiske perspektiver II

 • Europavisioner - før og nu v. Thorsten Borring
 • Europa, populisme og det yderste højre v. Manni Crone
 • Kontinuitet og brud i kristendommen fra oldkirken til i dag v. Martin Schwarz Lausten 

12.00-13.45: Frokost og fagkonsulenter

13.45-14.35: Is there a European Culture confronting Islam? v. Olivier Roy

14.55-16.20: Hvad er status på det europæiske projekt? v. ordstyrer Clement Kjersgaard og med deltagelse af Uffe Ellemann-Jensen, Mogens Lykketoft, Per Stig Møller og Villy Søvndal

16.40-18.00: Årets overraskelse

18.00-19.00: Middag

19.00-20.00: Fremtidens Europa - stormagt, amerikansk vasal eller kampplads for kinesisk-amerikansk rivalisering? v. Peter Viggo Jakobsen

Læs et mere udførligt program her...

Deltagergebyr: 2.250,-

Tilmelding og henvendelser om programmet sker til: ja@hasseris-gym.dk

Hvorfor melde mig ind?
Hvorfor melde mig ind?

Du får...

 • SamfundsfagsNYT 4 gange årligt med faglig inspiration
 • En regionsrepræsentant tæt på din skole
 • Rabat på FALS' kurser
 • Første års medlemsskab gratis
 • Gratis adgang til opslagsværket samfundsfag.dk

Og sidst, men ikke mindst, bidrager du til arbejdet for vores fag og kvaliteten i dit arbejdsliv.

Klik her og udfyld formularen - så betaler vi det første år, herefter er prisen 350,00 kr årligt.

Er du flyttet eller vil du udmeldes?
Er du flyttet eller vil du udmeldes?

Vil du informere os om at du er flyttet, blevet pensiont eller ønsker du at melde dig ud af foreningen? 

Så klik her og udfyld formularen.

FALS indlæg i debatten om Samfundsfag i STX

Læs - Undervisningsministeren vil justere studieretningerne i gymnasiet forat få flere elever til at vælge tre sprogfag. En løsning på elevernes manglendesprogkundskaber kunne være et samarbejde mellem de forskellige fag, som devælger til, skriver engelsk- og samfundsfagslærerne. (af: Af Bodil Hogwü Nielsen og Linda Bettina PetersenHhv. formand for Engelsklærerforeningen for STX og HF og formand for FALS Foreningen afLærere i Samfundsfag)

Læs: Samfundsfag i gymnasiet er et godt og studieforberedende valg v.Linda Bettina Petersen,  formand for FALS)

Klik for at downloade indlæg.

 

 

Forlaget Columbus
Forlaget Columbus
Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.