Kommende begivenheder

Medborgerskab – et kursus

Demokrati og medborgerskab skal aldrig tages for givet. Begge er ting man kan forholde sig til teoretisk, men som først rigtigt gælder når det leves i praksis. Det blev helt tydeligt ved den aktuelle covid-19-krise. Pludselig blev vigtigheden af stærkt civilsamfund og en velfungerende stat meget tydelig. Og det blev tydeligt at de lande der havde dette inden krisen, klarede sig bedre under og efter. 

Udfordringen er naturligvis at det er noget der skal læres først. Hver tid og hvert samfund skal komme med deres svar til hvordan man kan ruste sine borgere til at være aktive medborgere.

Kurset er for samfundsfagslærere og andre der ønsker at undervise i medborgerskab. Dagen er til dig der ønsker en grundig indføring i begrebets mange aspekter og få inspiration til din undervisning. I løbet af dagen vil følgende blive behandlet:

 • En introduktion til begrebet medborgerskab 
 • Gennemgang af centrale aspekter ved medborgerskab – fx hvordan man kan styrke det i praksis 
 • Eksempler på hvor man ser medborgerskab i praksis 
 • En analyse af hvilke udfordringer medborgerskabet står over for i dag og hvad man kan gøre ved det. 
 • Inspiration til hvordan man kan bruge medborgerskab som en rød tråd i undervisningen og få sine elever til selv at engagere sig. 

 • Tid: Tirsdag den 22. september 2020
 • Sted: KVUC, Vognmagergade 8, København
 • Pris: kr. 1.200

MELD DIG TIL LIGE HER...

Tentativt program

 • 09.00 – 09.30: Ankomst og registrering
 • 09.30 – 09.45: Velkomst og præsentation af undervisningsportalen medborgere.dk
 • 09.45 – 11.00: Introduktion til begrebet medborgerskab ved lektor Per Mouritsen.
 • 11.00 – 11.15: Pause
 • 11.15 – 12.30: Senmodernitet, velfærdsstat og samfundssind. Er der sket en ændring i danskernes holdning til medborgerskab? Hvorvidt har de senmoderne danskere samfundssind, og hvordan forholder vi os til rettigheder og pligter? Ved Lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, Morten Frederiksen
 • 12.30 – 13.30: Frokost
 • 13.30 – 14.30: Unge og fællesskaber. Hvad er samfundsengagement? Ved Olivia Orlandi Grant og Mette Gadegaard fra Ungdomsbureauet 
 • 14.30 – 15.15: Styrker eller forstyrrer den digitale infrastruktur medborgerskabet? Medborgerskabets rammer var tænkt fysisk – det fysiske møde mellem folk. Hvad sker der når de fysiske rammer i stigende grad bliver digitalt styret? Camilla Mehlsen, rådgiver med speciale i digital medieadfærd og uddannelse. Journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet.
 • 15.15 – 15.30: Pause og kage
 • 15.30 – 16.15: Medborgerskab i undervisningen ved Lakshmi Siggurdsson. Hvordan underviser man i medborgerskab? 
 • 16.15 – 16.30: Afrunding

Hjemmesiden medborgere.dk

Til kurset – eller er det omvendt – hører også en hjemmeside, medborgere.dk. Den er bygget op omkring artikler, videoer og links.

Vi er langt fra færdige. Der er tale om et ”work in progress”. Men vi håber at hjemmesiden allerede kan bruges som den foreligger. Og vi modtager meget gerne råd til forbedringer, men også forslag til artikler, arbejdsøvelser mv.

Hvis du vil høre mere om konferencen eller hjemmesiden eller har forslag til sidstnævnte må du endeligt skrive eller ringe til os.


Bedste hilsner

Søren Backer Lindgren (SN@kvuc.dk, tlf. 5157 9717), Toke Lehmann (lehmann.toke@gmail.com, tlf. 6086 7672) og Jonas Uhrskov (ju@kvuc.dk, tlf. 2992 1789)

Generalforsamlingskursus 2020


Opdateret april: Hovedtaler bekræftet: Roberto Foa (Cambridge)!

Mød desuden: Svend Erik Skaaning, Lisbeth Knudsen, Camilla Mehlsen og mange flere.


Er det danske demokrati stadig levende og sundt?
22.-23. oktober på Nyborg Gymnasium


Der er grund til at kippe med Dannebrog!

Det går nemlig ufattelig godt med det danske demokrati. 85 procent af de stemmeberettigede stemte ved sidste folketingsvalg, hvor højre-populismen nok viste sit ansigt men ikke opnåede samme folkelige opbakning som i andre europæiske lande. 80 procent af danskerne udtrykker tillid til demokratiet som styreform. Det gælder også de unge, der har en høj tillid til den lovgivende, udøvende og dømmende magt, og som i international sammenhæng har en relativt høj politisk selvtillid.

Vi har en velfungerende dagspresse, som bider politikerne i haserne, informerer borgerne og giver plads til en levende politisk debat. Danmark er fortsat verdens mindst korrupte land, bl.a. fordi vi har et velfungerende og uafhængigt retsvæsen.

I det hele taget er retfærdighed, samarbejde og tillid kendetegnende for den politiske kultur i Danmark, ja, danskerne er ligefrem verdensmestre i tillid.

Men betyder det, at det hele er fryd og gammen?

Man kunne jo også påpege, at danskernes tillid til både politikerne og medierne er bemærkelsesværdigt lav, og at antallet af medlemmer af de politiske partier er faldet til under 4 procent. Eller man kunne fremhæve, at tonen på de sociale medier afskrækker mange fra at deltage i den politiske debat, og at falske nyheder og misinformation svækker den offentlige demokratiske samtale. Måske tilskynder sociale medier ligefrem til populisme? Samtidig er der stor ulighed i den politiske deltagelse, hvor store grupper sætter spørgsmålstegn ved, om demokratiet overhovedet fungerer for dem.

Så er det danske demokrati egentlig stadig levende og sundt?

På generalforsamlingskurset 2020 inviterer FALS en række eksperter, politikere og meningsdannere til at belyse og debattere demokratiets tilstand i Danmark.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 22.-23. oktober og tilmeld dig lige her...

The End of Europe?

The End of Europe?

Mandag d. 7/12-2020 på Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg.

Program:

09.00-09.50: Enhed og splittelse i europæisk ånds- og identitetshistorie v. Adam Holm i samtale med Frederik Stjernfelt og Uffe Østergaard.

10.10-11.00: Europæiske perspektiver I

 • Kampen om Centraleuropa v. Vibe Termansen
 • Tyskland i Europa efter Murens fald v. Peter Nedergaard
 • Religion i Europa: Udfordring eller samlingspunkt? v. Lene Kühle

11.10-12.00: Europæiske perspektiver II

 • Europavisioner - før og nu v. Thorsten Borring
 • Europa, populisme og det yderste højre v. Manni Crone
 • Kontinuitet og brud i kristendommen fra oldkirken til i dag v. Martin Schwarz Lausten 

12.00-13.45: Frokost og fagkonsulenter

13.45-14.35: Is there a European Culture confronting Islam? v. Olivier Roy

14.55-16.20: Hvad er status på det europæiske projekt? v. ordstyrer Clement Kjersgaard og med deltagelse af Uffe Ellemann-Jensen, Mogens Lykketoft, Per Stig Møller og Villy Søvndal

16.40-18.00: Årets overraskelse

18.00-19.00: Middag

19.00-20.00: Fremtidens Europa - stormagt, amerikansk vasal eller kampplads for kinesisk-amerikansk rivalisering? v. Peter Viggo Jakobsen

Læs et mere udførligt program her...

Deltagergebyr: 2.250,-

Tilmelding og henvendelser om programmet sker til: ja@hasseris-gym.dk

Hvorfor melde mig ind?
Hvorfor melde mig ind?

Du får...

 • SamfundsfagsNYT 4 gange årligt med faglig inspiration
 • En regionsrepræsentant tæt på din skole
 • Rabat på FALS' kurser
 • Første års medlemsskab gratis
 • Gratis adgang til opslagsværket samfundsfag.dk

Og sidst, men ikke mindst, bidrager du til arbejdet for vores fag og kvaliteten i dit arbejdsliv.

Klik her og udfyld formularen - så betaler vi det første år, herefter er prisen 350,00 kr årligt.

Er du flyttet eller vil du udmeldes?
Er du flyttet eller vil du udmeldes?

Vil du informere os om at du er flyttet, blevet pensiont eller ønsker du at melde dig ud af foreningen? 

Så klik her og udfyld formularen.

FALS indlæg i debatten om Samfundsfag i STX

Læs - Undervisningsministeren vil justere studieretningerne i gymnasiet forat få flere elever til at vælge tre sprogfag. En løsning på elevernes manglendesprogkundskaber kunne være et samarbejde mellem de forskellige fag, som devælger til, skriver engelsk- og samfundsfagslærerne. (af: Af Bodil Hogwü Nielsen og Linda Bettina PetersenHhv. formand for Engelsklærerforeningen for STX og HF og formand for FALS Foreningen afLærere i Samfundsfag)

Læs: Samfundsfag i gymnasiet er et godt og studieforberedende valg v.Linda Bettina Petersen,  formand for FALS)

Klik for at downloade indlæg.

 

 

Forlaget Columbus
Forlaget Columbus
Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.