Samarbejdet med Forlaget Columbus

Samarbejdet med Forlaget Columbus

Forlaget Columbus er forbundet med FALS. Forlaget udvikler nyt og spændende undervisningsmateriale i tæt samspil med lærere og elever. Faktisk hed forlaget oprindeligt "Samfundsfagsnyt Forlag" - opkaldt efter foreningens blad. 

Vores kompetence ligger især på det samfundsfaglige område, og vi sætter en ære i at kunne give forfatterne en solid faglig sparring i udviklingen af det gode undervisningsmateriale. Samfundsfag har alle årene været vores hovedfag, selvom vi altid har udgivet bøger til beslægtede fag. Af denne grund har vi en fortsat udgivelsesrække indenfor især historie, men med gymnasiereformens flerfaglige samarbejde, hvor samfundsfag ofte samarbejder med bl.a. matematik og engelsk, har vi udvidet vores udgivelseslinje.

Bestyrelsen i FALS er også repræsenteret i Coumbus' fondsbestyrelse, og de to bestyrelser mødes årligt for at diskutere kommende indsatsområder. Du kan læse meget mere om Columbus fonden, der driver Forlaget Columbus og som er med til at støtte faglige og pædagogiske udviklingsprojekter.

Har du en forfatter gemt i maven? Tøv ikke med at kontakte forlaget hvis du har en god ide. Læs mere om det at være forfatter hos Forlaget Columbus her.

Forlaget Columbus

Udviklingsprojekter 2017

Har du og dine kolleger lyst til at udvikle samfundsfag, men mangler I de økonomiske ressourcer? Columbus Fond støtter i 2017 særligt udviklingsprojekter i samfundsfag, der falder inden for én af nedenstående kategorier. Projekterne skal afvikles i skoleåret 2016/17 og/eller 2017/18.

Projektemner 2017

Projekter inde for følgende indsatsområder har mulighed for at opnå støtte:

  • Brug lokalsamfundet: Der kan søges om støtte til udviklingsprojekter, der inddrager lokalsamfundet, f.eks. i form af lokale virksomheder, kommunale institutioner osv.
  • Samfundsfag på HTX: Der kan søges om støtte til udviklingsprojekter i relation til samfundsfag på HTX.
  • Café-arrangementer: Der kan søges om støtte til café-arrangementer, hvor elever debatterer aktuelle emner efter skoletid.
  • International indsats: Der kan søges om støtte til internationale samfundsfaglige projekter, f.eks. en samfundsfaglig undersøgelse i et andet land.
  • Jeres rigtig gode idé, som ikke falder ind under ovenstående!

Beskriv jeres projekt samt de forventede udgifter og send ansøgningen senest 1. april 2017 til bestyrelsen for Columbus Fond v. Anders Hassing. Bestyrelsen udvælger de bedste projekter, som offentliggøres 1. maj 2017.

Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.